E- kursus ja repositoorium

Standard

Mis on e-kursus ja mis on elektrooniliste õppematerjalide repositoorium?
Mille poolest nad erinevad?
Millist lisaväärtust aitab “e” luua?

E- kursus on 100% veebipõhiselt läbiviidav õpe.

E-kursuse plussina on osalejad välja toonud selle, et õppija valib ise endale sobiva aja, mil aktiivselt kursusel osaleda – kuskile kindlal kellaajal kohale minema ei pea. E- kursused on tihti koostatud väga konkreetsete õpitulemuste kohta: videotöötlus, projektide kirjutamine, GeoGebra kasutamine jne, ja sobivad enesetäiendamiseks töö kõrvalt.

Õpetatava aine sisu ja õpetamismeetodid peavad toetama ainekavas esitatud õpiväljundite saavutamist. Kogu õppimiseks vajalik info on õppejõu poolt lisatud mõnda õpikeskkonda, seal on  õppematerjalid, ülesannete kirjeldused, õpijuhis jm õppijale vajalik. Kindlal õppeperioodil  tuleb lugeda teatud õppematerjale, sooritada eneseteste, hindelisi teste või ülesandeid ning võimalus on foorumis arutleda ja probleemide korral abi küsida.

E- kursuselt õppimise käigus  saab iga osaleja uusi teadmisi, oskusi ja  individuaalset tagasisidet.

Elektrooniliste õppematerjalide repositoorium on elektroonilise õppevara kogu. Repositoorium sisaldab õpiobjekte ja e-kursuseid ja on loodud materjalide otsimiseks, kasutamiseks ja jagamiseks.

E- kursus on planeeritud saavutamaks õpitulemusi, repositooriumist saab õpetaja leida enda kursusele sobivaid materjale.

Enamikus keeltes kasutatakse mõistete ees kirjatähte e, mille kasutamine viitab elektroonilisele või internetiga seonduvale. Õpetaja saab luua õppijatele paremad õppimistingimused, muutes õppematerjalid mitmekesisemaks ning võimaldades diferentseerida õppetööd.

Kasutatud materjalid:
Kusmin, Marge. Haridusleksikonis e-õppest. Kursuse „Haridustehnoloogiline nõustamine“ materjal. Link materjalile:
https://moodle.hitsa.ee/pluginfile.php/1153534/mod_folder/content/0/Mida%20t%C3%A4hendab%20e-%C3%B5pe%3F.pdf?forcedownload=1

Video “Elektrooniline õppematerjal” Marge Kusmin (25.märtsil 2010 seminaril “Kus? Miks? Kuidas? salvestatud video): Video “Elektrooniline õppematerjal” (https://go.ttu.ee/MAGDTY)

Video “Mis on õpiobjekt?” Marge Kusmin (25.märtsil 2010 seminaril “Kus? Miks? Kuidas? salvestatud video õpiobjekti olemusest): Video “Mis on õpiobjekt” (https://go.ttu.ee/SA8MND)

 

 

 

Lisa kommentaar

Kommenteerimiseks palun logi sisse, kasutades üht neist võimalustest:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s