Category Archives: Õpianalüütika

Seoste analüüsimine õpianalüütikas

Standard

Ülesanne: Õpisüsteemi tegevuste vaheliste seoste süsteemne analüüsimine

  • Kogu oma õpisüsteemist õpitegevuse andmed.
  • Otsusta, millise kategooriate süsteemiga andmeid oleks sobilik klassifitseerida
  • Loo kategooriate süsteemi kirjeldav tabel (sisaldab kategooriate nimesid, selgitusi ja näiteid. Kirjelda seda kategooriate süsteemi koos näidetega oma andmetest!)
  • Vaata kogutud üle. Märgi kategooriaid andmete juurde. Kasutades valitud kategooriate süsteemi ja märgi ära, mitu korda iga isik/rühm/juhtum/stsenaarium teatud tegevusi on sooritanud.
  • Püstita uurimisküsimus. Uuri oma andmeid – kas andmetes võib märgata põhjuslikke seoseid, mis annavad vastuse sinu uurimisküsimusele? Vajadusel pööra andmetabeli ridu ja tulpi.

Koostasin tabeli meie rühma poolt kogutud andmete põhjal. Kogusime hinnete kohta: millises klassis milliseid hindeid panime.

Tegin andmete põhjal tabeli, kus on näha keskmine hinne igas õppeaines ja klassis.

hinnetettabel

Tabeli põhjal saab selgub, et antud uurimisperioodil olid 3.kooliastmes õpilaste keskmised hinded langustrendis.

Teises tabelis on andmed selle kohta, milliste hinnetega on õpetajad erinevates klassides õpilasi hinnanud.

hinded2

Tabelist selgub, et Angela on osanud oma õpilaste puhul väga hästi kasutada kujundavat hindamist ja seetõttu  tema õpilastel puudulikke hindeid  pole.