Haridustehnoloogi roll õppetegevuse kvaliteedi tõstmisel.

Standard

Mis on haridustehnoloogia?
Millega tegeleb haridustehnoloog?

Õpilaste jaoks on digivahendite kasutamine elu loomulik osa ja õppetöös tuleb osata ära kasutada õpilaste huvi ning suunata see õppimise hüvanguks. Õpetajad peavad olema pädevad kasutama IKT- vahendeid õppetöös. Õpetajad peavad osalema elukestvas õppes ja end pidevalt täiendama. Tehnoloogia aitab suurendada õpetamise ja õpetamist toetavate protsesside efektiivsust ning võimaldab muuta õppetöö mitmekülgsemaks ja huvitavamaks

Õppimise käsitus on muutumas, vanad õpetamismeetodid õpilastele enam ei sobi, nad ootavad õppimiselt põnevust ja vaheldust. Kuna õpilased õpivad kõige paremini aktiivselt tegutsedes ja teisi õpetades ning nad kasutavad meelsasti nutiseadmeid, siis peaks igas koolis tööl olema inimene, kes suunab õpetajaid uut moodi õpetama.

Haridus on alati olnud väga jäik muutuma. Kui muutused tulevad ülikoolidest, kes koolitavad noori õpetajaid, siis loodetavasti viiakse need muudatused ka koolis ellu. Inimeste harjumusi on raske muuta, lihtne on õpetada õpiku- töövihiku meetodil. Palju pingutavam on õpetada lähtuvalt väljundipõhisest õppest, kasutades õppeainete lõimumist ja kujundavat hindamist ja IKT vahendeid. Uute suundadega õppetöös võiks tegeleda ka kooli haridustehnoloog, kes valdab uusi ja kaasaegseid õpetamismetoodikaid.

Haridustehnoloog peaks eelkõige töötama õpetajatega. Esmalt on vaja kaardistada õpetajate oskused ja valmisolek kasutada õppetöös IKT- vahendeid ja uusi õpikeskkondi. Haridustehnoloogi ülesanne on tutvustada õpetajatel uusi võimalusi IKT rakendamisel õppetöös. Haridustehnoloogi roll on nõustada õpetajaid, kes vajavad konkreetset tuge mõne idee elluviimisel. Usun, et esialgu kujuneb välja grupp õpetajaid, kes on valmis uuendustega kaasa minema ja teine osa õpetajatest pigem väldib igasuguseid uuendusi. Pole mõtet vägisi sundida õpetajat teisiti õpetama, kui ta pole selleks veel valmis. Tean õpetajat, kelle klassis seisab kasutult interaktiivne tahvel ja ta ei soovi seda mingil moel kasutada. Uus tehnoloogia tuleks ennekõike suunata õpetajatele, kes on valmis ise arenema.

Pean haridustehnoloogi rolli väga oluliseks just õpetajatele uute õpikeskkondade ja rakenduste tutvustamisel, sest paljudel õpetajatel ei teagi uutest võimalustest, mida kasutades õppetöö mitmekesisemaks või efektiivsemaks muuta.

Usun, et haridustehnoloog suudab õpetajad kooli piires ka omavahel rohkem koostööle suunata, et õpetajad saaksid oma õppeaineid lõimida. Haridustehnoloogi eestvõtmisel saab digipädevuste arendamise sisse kirjutada ka kooli õppekavasse.

Meie koolis on õpilastel suurepärased võimalused digivahendite kasutamiseks õppetöös. Juba mitmendat aastat on meil kasutada 25 Samsungi tahvelarvutit. Sellel aastal on lisandunud ka mobiilne arvutiklass 24 sülearvutiga ja 3D- printer. Meie koolis on igas klassiruumis projektor, kõigil õpetajatel sülearvuti ja  8 klassiruumis on interaktiivsed tahvlid.

Haridustehnoloog peab tegema tihedat koostööd kooli IT- toega, sest IKT- vahenditega kaasnevad erinevad tehnilised probleemid, mida ei peaks haridustehnoloog lahendama.

Haridustehnoloogi üheks ülesandeks on kindlasti ka kooli juhtkonna nõustamine. Haridustehnoloog saab soovitada paremaid lahendusi näiteks küsitluste läbiviimiseks, info edastamiseks, arenguvestluste planeerimiseks jne.

Haridustehnoloogi roll on hoida end uute õpikeskkondadega ja digitaalsete õppevahenditega kursis, et soovitada igale õpetajale parimaid lahendusi oma õppetöö efektiivsemaks muutmisel.

Lisa kommentaar

Kommenteerimiseks palun logi sisse, kasutades üht neist võimalustest:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s